Sunday, May 31, 2015

18. கலியுகோத்பவம் (அமர ஜீவிதம்-க்ருஷ்ண கானம்)

 ஓம் ஓம் (2)
கலியுகோத்பவம் ஓம்-ஓம் சந்த்ர சேகரம்
கலி நிவாரணம் ஓம்-ஓம் சங்கரம் சிவம்
ஓம் ஓம்
கலியுகோத்பவம் ஓம்-ஓம் சந்த்ர சேகரம்
கலி நிவாரணம் ஓம்-ஓம் சங்கரம் சிவம்
மனுஷ வேஷினம் ஸ்வாமி மதுர பாஷிணம்
ஓம் நமோ நமோ ஸ்ரீ காஞ்சி சங்கரம்
கலியுகோத்பவம் ஓம்-ஓம் சந்த்ர சேகரம்
கலி நிவாரணம் ஓம்-ஓம் சங்கரம் சிவம்
ஓம் ஹர-ஓம் ஓம் ஹர-ஓம் (2)
சுத்த சத்துவம் ஓம்-ஓம் நித்ய சத்தியம்
தீன போஷகம் ஓம்-ஓம் பக்த ரக்ஷணம்
பஞ்ச அக்ஷரம் ஓம்-ஓம் காஞ்சி சங்கரம்
ஓம் நமோ நமோ ஸ்ரீ காஞ்சி சங்கரம்
ஓம்   ஓம்
கலியுகோத்பவம் ஓம்-ஓம் சந்த்ர சேகரம்
கலி நிவாரணம் ஓம்-ஓம் சங்கரம் சிவம்
ஓம் ஹர ஓம் ஓம் ஹர ஓம் (2)
சின்மயம் சுபம் ஓம்-ஓம் தன்-மயம் சிவம்
வேத ரக்ஷணம் ஓம்-ஓம் ஜனன காரணம்
பாவ நாசனம் ஓம்-ஓம் தர்ம ஸ்தாபனம்
ஓம் நமோ நமோ ஸ்ரீ காஞ்சி சங்கரம்
ஓம்  ஓம்.. 
கலியுகோத்பவம் ஓம்-ஓம் சந்த்ர சேகரம்
கலி நிவாரணம் ஓம்-ஓம் சங்கரம் சிவம்
ஓம் ஹர ஓம் .. ஓம் ஹர ஓம் (2)

முதல் பக்கம்No comments:

Post a Comment